Alles over onze installatie

Bij CVketelboer.nl koopt u een CV-ketel altijd inclusief installatie.

De werkzaamheden:

  Vooraf controleren van gasleiding op lekkage (evt. reparaties op basis van regie)
  Aftappen van de installatie
  Demonteren en afvoeren van de oude cv-ketel en toebehoren
  Controleren rookgasafvoer, eventueel aanpassen en/of vervangen
  Plaatsen van de nieuwe combiketel
  Aansluiten van de combiketel op de bestaande gasleiding
  Aansluiten op de bestaande warm- en koud waterleiding
  Aansluiten van de aanvoer- en retourleiding op de nieuwe combiketel
  Aansluiten op de bestaande rioolleiding
  Aansluiten op bestaande wandcontactdoos met randaarde
  Vervangen (indien gewenst) van de kamerthermostaat en aansluiten op de bestaande 2-draads bedrading
  Inbedrijfstelling, in-regeling en controle juiste werking van de nieuwe combiketel
  Opruimen van de werkplek
  CO-meting
  Instructie en uitleg werking cv-ketel en kamerthermostaat
  Invullen van het garantie en oplevering-formulier

Inbegrepen aansluitmateriaal:

  Expansievat 18 ltr/1 bar
  Gaskogelkraan
  Inlaat-combinatie
  Leidingwerk voor aansluiting op de cv-, gas-, water- en condensafvoerleidingen (1 meter)
  Overstortventiel
  Vul- en aftapkraan
  Vulslangset

Deze complete installatie is standaard bij aanschaf van een van onze combiketels.